Publicación anual de Artesanía de Galicia
Publicación anual de Artesanía de Galicia

 

"Obradoiro de Artesanía" é unha publicación anual especializada en artesanía, editada pola Consellería de Economía e Industria, a través da Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño. Trátase dunha publicación de consulta para os artesáns e para os profesionais cuxo traballo se relacione dalgún xeito co sector da artesanía.

"Obradoiro de Artesanía" es una publicación anual especializada en artesanía, editada por la Consellería de Economía e Industria, a través de la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño. Se trata de una publicación de consulta para los artesanos y para los profesionales cuyo traballo se relacione de algún modo con el sector de la artesanía.

nº14 xullo / julio 2016
· Descargar revista [pdf]
· Números anteriores